Om Ann-Sofi

Om Ann-Sofi

Ann-Sofi Sjöberg är omställningsexpert med lång erfarenhet från både policyskapande och genomförande av omställning hos företag och organisationer.
  • Erfarenhet som arbetsgivare, arbetstagare och från näringslivet samt partssfären.
  • Mångårig chef och ledare framför allt i organisationer i omfattande och genomgripande förändring.
  • Van föredragshållare och moderator.
  • Omvärldsbevakare som bloggar om omställning på arbetsmarknaden och yrkesverksammas möjligheter till kompetensutveckling hela livet.
  • Brinner för att motverka åldersdiskriminering på arbetsmarknaden.
  • Verkar inom Sverige och andra länder, främst inom EU.
  • Arbetsspråk: Svenska, engelska och franska i tal och skrift, samt italienska i tal.
  • Filosofie kandidat från Stockholms universitet (medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap, svenska, idéhistoria)
  • Född och uppväxt i Värmland, bor i Stockholm sedan 1985.

Tidigare arbetsgivare:

TCO, chef för team trygghetssystem, arbetsmarknad, utbildning, med upp till sju utredare och kommunikatörer med uppdrag att kommunicera och ta fram policyförslag för bland annat TCOs viktigaste profilfråga; omställning och vidareutbildning för yrkesverksamma. Tillsammans med teamet genomfördes flertalet konferenser med hundratals besökare, seminarier, författades rapporter, hölls möten med politiker och opinionsbildare mm. Var själv talesperson i teamets frågor och företrädde TCO såväl nationellt som internationellt. (2014–2018)
TRR Trygghetsrådet, informationschef med uppdrag att sätta begreppet omställning på kartan samt att etablera TRR som det självklara valet vid omställning. Ingick i ledningsgruppen, ledde det interna och externa kommunikationsarbetet. Ansvarade för Public Affairs och utländska besök till TRR. Författade två böcker; ”Kommunikatörerna” samt ”Du har fel ålder” som fortande används idag. (2005–2014)
Kommunikationsbefattningar inom life science, telekommunikation, post- och logistik, skogsnäringen samt energibranschen:
Pfizer – Chef internkommunikation (2004)
Posten Sverige AB – Informationschef Contact Center samt pressekreterare (1999-2003)
Journalistgruppen JG AB, konsult/projektledare med uppdrag hos Ericsson Public Networks (1998–1999)
AssiDomän AB, Chefredaktör, personaltidningar på fem språk samt en aktieägartidning, (1994–1997)
Vattenfall AB, pressekreterare/presstjänst (1993–1994)

Förtroendeuppdrag:

Ledningsgruppens ordförande, utbildningen Webbkommunikatör sociala medier (yrkeshögskolan), Medieinstitutet, Stockholm (2004 – tillsvidare)
Diverse mentorsuppdrag. Senast inom Medieinstitutet (2014–2019)
Alna Sverige AB, Expert på skadligt bruk i arbetslivet. Styrelseledamot i bolaget samt i föreningen (2015–maj 2019)
Svenska ESF-rådet, ledamot, högnivågrupp (2017–2018)
Övervakningskommittén, Nationella programmet, ledamot Europeiska regionala utvecklingsfonden, EU-kommissionen (2014–2018)
Redaktörsföreningen Interna Medier, R.I.M, styrelseuppdrag varav ordförande i två år (1996–2000)

Internationella förtroendeuppdrag:

OECD/TUAC – Trade Union Advisory Committee, ledamot för Education and Employment Committee (2015–2019)
Cedefop, europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, EU, styrelseledamot (2015–2019)
EFS, Europeisk facklig samverkansorganisation, ledamot för Education and Training Committee (2015–2018)
ACVT – Advisory Committee for Vocational Training, suppleant EU-kommissionens expertgrupp (2015–2018)

Urval av kunder:

OFR Offentliganställdas Förhandlingsråd
TRR Trygghetsrådet
Trygghetsstiftelsen
Eurocadres, europeisk organisation för chefer och specialister
Medieinstitutet
Jobbet.se