Sjöberg Improving Transitions – expert på omställning

Samhällsperspektiv

Behöver matchningen och omställningen på arbetsmarknaden analyseras? Möjligheterna till studier för yrkesverksamma förbättras? Eller behöver ni veta mer om det senaste inom omställning?

Jag hjälper er med omvärldsbevakning, analys, policyskapande och rådgivning.

Dessutom kan jag utföra helhetsuppdrag inom kommunikation liksom arbeta med opinionsbildning, public affairs, strategisk kommunikation, press och PR.  

Jag är van föreläsare och tar gärna moderatorsuppdrag.

Företags- och organisationsperspektiv

Behöver ni stöd i att genomföra en omställning eller organisationsförändring? Jag hjälper er med analys, plan och genomförande.

Inom ledarskap och management erbjuds också stöd i förändringsprocesser, omorganisation och omställning genom rådgivning, strategi och analys för organisationer och företag såväl inom Sverige som utomlands. Jag ger även vägledning och rådgivning i parts- och policyfrågor, utför interimsuppdrag som chef och expert, och tar helhetsuppdrag inom opinionsbildning, public affairs och strategisk kommunikation.

Individperspektiv

Chefer och ledare erbjuds vägledning i omställnings- och förändringsprocesser. Enskilda personer kan få stöd vidyrkesmässiga förändringar som exempelvis övertalighet.


”Min drivkraft är att förbättra omställning på arbetsmarknaden.”

Omställning, att ställa om, Lifelong learning, kompetensutveckling för yrkesverksamma, ny karriär och ett yrkesliv i ständig förändring. Begreppen och beskrivningarna är många av den omfattande omvandling som arbetsmarknaden nu går igenom. Digitalisering, AI, internationalisering, uppköp och strukturomvandling förändrar vår vardag och vårt yrkesliv så att vi ständigt måste lära om och lära nytt under ett allt längre arbetsliv.

Det är en pågående process som vi aldrig kommer att bli klara med. Eller för att citera Tomas Tranströmer ”Du blir aldrig färdig och det är som det skall”. För att vi ska kunna gå vidare i karriären och ställa om behövs system och policies som underlättar. Det gäller både för företag, organisationer och för individer.

Att motverka åldersdiskriminering på arbetsmarknaden är en annan fråga jag är engagerad i, inte minst med tanke på att de flesta av oss både kommer att behöva, och att vilja, arbeta längre upp i åldrarna.

Sverige får mycket beröm internationellt för ett väl fungerande system med omställningsorganisationer ägda av parterna, kostnadsfri högre utbildning och ett tillgängligt generöst studiemedelssystem. Men även vi kan bli bättre och lära av andra.

Företag och organisationer behöver också lära hur man sköter omställning på ett bra sätt, för en effektiv och hållbar ny organisation, för att vårda varumärket, och framför allt, för att behandla individer med respekt så att de kan utvecklas och gå vidare i sin karriär.

Här kommer Sjöberg Improving Transitions in. Jag är expert på och har erfarenhet som arbetsgivare, arbetstagare och från näringslivet och partssfären. Har arbetat med allt från policynivå till hur omställning faktiskt genomförs i företagen, för individerna.

Med erfarenhet från såväl TCO med policy och analys, från TRR Trygghetsrådet med hur omställning de facto går till i näringslivet samt hur enskilda individer behöver stöd kan jag erbjuda en rad tjänster inom omställning. Mitt nätverk i Sverige, inom EU och OECD, hjälper mig att omvärldsbevaka och fånga upp det senaste.

Dessutom coachar jag gärna chefer och ledare i omställnings- och förändringsprocesser. Jag arbetar i ett nätverk med andra konsulter och tar vid behov in extra resurser.

Min drivkraft är att förbättra omställning på arbetsmarknaden.

Ann-Sofi Sjöberg

Vill du veta mer?

Kontakta mig:
annsofi.sjoberg@sjobergimprovingtransitions.se
tel: +46-708-676024