Publicerat

Publicerat

Rapporter/böcker:


Omställningsavtal – det extra stödet mellan jobb

Rapport om de fem största omställningsorganisationerna TRR Trygghetsrådet, Trygghetsrådet TRS, Omställningsfonden, Trygghetsfonden TSL samt Trygghetsstiftelsen och intervju med dess VD:ar om framtida behov.Du har fel ålder – om åldersnojan på arbetsmarknaden

TRR Trygghetsrådets bok med syfte att lyfta frågan och diskutera åldersdiskriminering, åldersnojan och åldersfixeringen, på arbetsmarknaden.Kommunikatörerna – konsten att kommunicera omställning

Bland de svåraste uppdragen en chef kan ha är att säga upp personal. I boken Kommunikatörerna ges tips och råd om kommunikationsstrategi och plan samt exempel på genomförda omställningar.


Artiklar/skrivet:

Intervju med Kristina Kappelin, VD och intendent på Axel Munthes Villa San Michele.


Intervjuer:

Deltog i lanseringen av OECDs Jobs Strategy, 4 december 2018,  samt medverkan i panelen DARES/OECD Workshop  ”Implementing and evaluating reforms to promote adult skills”.


Arbetslivskonferens på Arbetets museum, ”Hållbar kompetensförsörjning – utmaningar och möjligheter”. Panelsamtal och rapport om framtidens kompetensförsörjning. 


Tankesmedjan Futurion anordnade seminarium om framtida ledarskap; Vad händer när chefen blir en app?


”Från gårdagens hoppjerka till dagens jobbhoppa.” Intervju och samtal om förändringarna på arbetsmarknaden och behovet av att ställa om samt av vidareutbildning.


Moderator/presentatör vid seminarier/konferenser:

Moderator vid presentation och seminarium om arbetsmiljörapporten hur vi ska hålla oss friska ”Friskt jobbat – allt att vinna”.


Moderator vid seminarium om ”Yrken i förändring” vid konferensen Framtidens jobb.


Moderator vid seminarium: ”Önskas: Flexiblare yrkeshögskola för yrkesverksamma” vid konferensen Uppdatering pågår.


Moderator vid presentation och seminarium av rapporten ”Studier – en väg från sjukskrivning till arbete”.


Presentation av seminarium ”Livslångt lärande i en föränderlig värld” tillsammans med Entreprenörskapsforums Vice vd och kommunikationschef Pernilla Norlin.