Start

Sjöberg Improving Transitions
– expert på omställning

Dagens arbetsliv är fyllt av utmaningar och är i ständig omvandling. Jag arbetar för att ge bättre förutsättningar och konkret stöd vid förändringar och omställning. Min drivkraft är att omställning ska kunna genomföras hållbart, med människan i fokus, fortsatt lönsamhet och goda resultat för företag och organisation. Med nytta för individ, företag, organisation och samhälle.

Tjänster
Jag är omställningsexpert med erfarenhet som både arbetsgivare och arbetstagare, och med bakgrund från såväl privat, som partsägdsektor. Genom omvärldsbevakning, analys, rådgivning och kommunikation erbjuder jag tjänster ur tre perspektiv; samhälle, företag samt individ:

Samhällsperspektiv

Behöver matchning och omställning på arbetsmarknaden analyseras? Eller behöver ni kunskap om det senaste inom omställning? Jag hjälper er med omvärldsbevakning, analys och policyskapande, rådgivning och kommunikation.

Företags- och organisationsperspektiv

Behöver ni stöd med omställning eller organisationsförändring? Jag hjälper er med analys, plan och genomförande, och kan vid behov även ta interimsuppdrag.

Individperspektiv

Chefer och ledare erbjuds vägledning i omställnings- och förändringsprocesser. Enskilda personer kan få stöd vid yrkesmässiga förändringar.