Rusta er inför oroliga tider – utbilda i kommunikation vid förändring och omställning

Rusta er inför oroliga tider – utbilda i kommunikation vid förändring och omställning